ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္း (၂)

ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုတဲ့ စာအုပ္ကို မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာ လက္ေဆာင္က႑မွာ တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခ်ိန္ကစလို႔ က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ စစ္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒကို တင္ျပထားပါတယ္။

ေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား
ဒီကေန႔ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ဘယ္လိုစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ေနသလဲ ဆိုတဲ့ စစ္ေရးမူဝါဒ military doctrine နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒီအပတ္ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ military doctrine ဆိုတဲ့ စစ္ေရးမူဝါဒဟာ လြယ္ကူေအာင္ ေျပာရမယ္ ဆိုလို႔ ရွိရင္ ရွိေနတဲ့ စစ္တပ္ေတြကို ဘယ္လိုသံုးမယ္၊ ဘယ္လိုေနရာခ်ထားမယ္ ဆိုတဲ့ စစ္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခခံမူေတြက အမ်ဳိးသားေရးဆိုင္ရာ၊ တႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ေအာက္မွ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြက ေဆာင္ရြက္ရတဲ့မူ ေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို စစ္ေရးအေျခခံမူဝါဒ military doctrine ေအာက္မွာပဲ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ က သူတို႔မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာ၊ တပ္တည္ေဆာက္မႈ၊ ေနရာခ်မႈ၊ စုစည္းမႈ၊ လက္နက္တပ္ဆင္မႈ၊ ေလ့က်င့္မႈေတြကို ျပဳလုပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Read more of this post

Advertisements

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္း

ေမာင္ေအာင္မ်ဳိး

ဒီတပတ္မွာေတာ့ စာအုပ္သစ္တအုပ္ျဖစ္တဲ့ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္မႈ အေၾကာင္း ကို တင္ျပ ထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိခ်ိန္ကစလို႔၊ ျမန္မာ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးမွာ အေရး ပါတဲ့ အခန္းက႑က တေလွ်ာက္လံုး ရွိေနခဲ့ေလေတာ့ စစ္တပ္ကို စနစ္တက် ေသခ်ာေလ့လာမႈ လုပ္ဖို႔လဲ လိုအပ္လာပါတယ္။ ဒီစာအုပ္က စိတ္ဝင္စားဖြယ္ တင္ျပ ထားတဲ့အခ်က္ေတြကို ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပသြားပါမယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ စာအုပ္နဲ႔ စာေရးသူနဲ႔ စာအုပ္ကို သိရေအာင္ မိတ္ဆက္တင္ျပထားပါတယ္။ Read more of this post

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!