ေစာ္ဘြားအဆက္ဆက္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

မင္းတုန္းမင္းတရားလက္ထက္ “ခြန္က်န္” ပုန္ကန္ထၾကြေသာေၾကာင့္ ရာထားမွခ်ၿပီး “ ေအာင္ဆာ” ကို ေစာ္ဘြားခန္႔ထားေလသည္၊ ေစာ္ဘြားရာထူးက် “ခြန္က်န္”သည္ မႏၱေလး၌အခ်ဳပ္ခံေနရစဥ္ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ေလသည္။ သကၠရာဇ္ ၁၂၃ဝ ျပည့္ႏွစ္၌ ေအာင္ဆာကို “ခြန္ကြန္း”က လုပ္ႀကံ၍ ေစာ္ဘြားရာထူးကိုလုယူၿပီး ျမန္မာဘုရင္ကို ပဏၰာေတာ္မ်ား ႏွစ္စဥ္ဆက္သြင္း၍ သင့္တင့္စြာအုပ္ခ်ဳပ္ၾကပါသည္။
သကၠရာဇ္ ၁၂၃၉ခုႏွစ္ ၌ “ ခြန္ကြန္း”ကြန္လြန္၍ ေနာင္ေတာ္ “ခြန္ခမ္းမိန္” ေစာ္ဘြားအျဖစ္ဆက္ခံရာ ျမန္မာဘုရင္က ေနာင္အခါတြင္ ၿမိဳ႔ရြာနယ္ပယ္အေရး မရႈပ္ေထြး ေစရန္အတြက္ စစ္ကဲႀကီး ဦးဖဲႏွင့္ ေစာ္ဘြားေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္ထဲမွ သုဓမၼဆရာေတာ္ ပေလာင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပါးကို တြဲဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေစေလသည္။
Read more of this post

ေစာ္ဘြားနန္းတက္သည့္ သမုိင္းေၾကာင္း

(တအာင္း) ပေလာင္လူမ်ဳိးတို႔သည္ အဦးအစ၌ အိႏၵိယျပည္ေျမာက္ပိုင္း မစၹ်ိမေဒသ ကသမၼရတိုင္းတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ လူဦးေရမ်ားျပားလာေသာအခါ အုပ္စုလိုက္ဖြဲ႔ကာ ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာသို႔ လိုက္လံရွာေဖြ၍ မြန္ဂိုကုန္ျမင့္ေဒသမွတဆင့္ တရုတ္ျပည္ယူနန္နယ္ရိွ မႈိင္ေမာ၀္ေခၚ (ေရႊသြားႏုိင္ငံံ) သို႔ေရာက္ရိွ ေနထိုင္ၾကသည္၊ ေရွးက တန္မင္းဆက္ ဘီစီ (၆၁၈-၉၀၇) လက္ထက္တြင္ ေရႊလီျမစ္၀ွမ္းေဒသကို (ခ်င္ခ်ီ) (သို႔) ေရႊသြားႏုိင္ငံ (သို႔)မဟုတ္ မႈိင္ေေမာ၀္ေဒသ ဟုေခၚဆိုစမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ယခုသွ်မ္းအေခၚ ယုန္ခ်န္ ေခၚ ခိုင္နန္အရပ္မ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားသည္ လွပတင့္ တယ္ရန္ အလို႔ငွာ ေရႊျပားကို သြားတြင္တပ္ဆင့္ေလ့ရိွသူမ်ား ေနထိုင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ သြားတြင္ေရႊသြားတပ္ဆင္ျပီးမွသာ ဧည့္ပရိတ္သတ္မ်ားကို ႀကိဳဆိုဧည့္ခံေလ့ရိွသည္။ ထိုအေလ့ အထရိွ သူမ်ားကို မူလအားျဖင့္ ၾသစ ထရစ္ဘာသာစကားေျပာသူမ်ားက (ေပၚေလာင္) ေခၚ ပေလာင္ (ရိအာင္း) ၀တို႔၏ အႏြယ္အဆက္မ်ားဟု ေခၚခဲ့ၾကသည္။
Read more of this post

ပေလာင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရး ေပၚေပါက္လာပံု

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အၿပီး ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး တည္ေဆာက္ ႏုိင္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ ရွမ္းျပည္ေစာ္ဘြားမ်ားေကာင္စီ ဥကၠဌ ပေလာင္အမ်ဳိးသား ေတာင္ပိုင္ေစာ္ဘြားႀကီး စ၀္ခြန္ပန္စိန္က ေတာင္တန္းနယ္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ စြမ္းစြမ္းတမံ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း အခ်ဳပ္အခ်ာအဏာပိုင္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးေပၚထြန္းေရးတြင္ သမိုင္း၀င္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ေတာင္တန္းသားမ်ား၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ပေလာင္  အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေတာင္ပိုင္ (ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕) ေစာ္ဘြားႀကီး စ၀္ခြန္ပန္စိန္၏ ဦးစီး ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ သမုိင္း၀င္ လက္မွတ္ ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
Read more of this post