ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္း လူဦးေရ တဝက္ေက်ာ္ တုတ္ေကြးျဖစ္ပြားေန

ကြန္းခ်မ္း
စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္

က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ အားနည္းသည့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်း႐ြာအုပ္စု သုံးခုရွိ ႐ြာ ၁ဝ ႐ြာေက်ာ္တြင္ လူဦးေရ ထက္ဝက္ေက်ာ္မွာ တုတ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိၿပီး စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ကိုလည္း ပိတ္ထားရေၾကာင္း နယ္လွည့္ ေက်ာပိုး အိတ္ က်န္းမာေရး လုပ္သားအဖြဲ႔ BPHWT ၏ အဆိုအရ သိရသည္။

အဂၤါေန႔တြင္ ရရွိသည့္စာရင္းအရ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ပလာ့ခို႔၊ ေနာ္ယိုထာ့ႏွင့္ လယ္မူပေလာေက်း႐ြာအုပ္စု သုံးခုရွိ လူဦးေရ ၂,ဝ၉ဝ ေက်ာ္အနက္ ၁,၄၆၇ ဦးတြင္ ေရာဂါလကၡဏာ ေတြ႔ရွိရၿပီး ထိုအထဲတြင္ ေက်ာင္းသူ/သား ၄ဝဝ ေက်ာ္ ပါဝင္သည္ဟု  BPHWT ဒါ႐ိုက္တာ ေစာဝင္းေက်ာ္ က ေျပာ သည္။ Read more of this post

Advertisements