ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ ဆႏၵျပလိုသူမ်ား ဟန္႔တားခံရ

လင္းကိုကိုထက္
စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အထိန္းအမွတ္အျဖစ္ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ မည့္ သူမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာက ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးေသာေၾကာင့္ ခရီးစဥ္ပ်က္ျပယ္ခဲ့ရသည္။

ေသာၾကာေန႔ နံနက္ ၄ နာရီခန္႔ကတည္းက ထြက္ခြာမည့္ကားမ်ား အဆင္သင့္ ရွိေနၾကေသာ္လည္း ရဲမ်ားက အဆုိပါ ေမာ္ေတာ္ ယဥ္လုိင္းကုိ ဖိအား ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကားမ်ားထြက္ခြာျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ Read more of this post

Advertisements