လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈ ေစာင့္ၾကည့္ ပံ့ပုိးေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း

2012-09-16

ပဲခူးတုိင္း အေနာက္ျခမ္း ျပည္ခရုိင္ ပန္းေတာင္းၿမိဳ ့နယ္အတြင္း လယ္ယာေျမအသိမ္းခံရတဲ့ ကာယကံရွင္ လယ္သမားႀကီးေတြနဲ႔ လယ္သမားအေရး လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္သူေတြက လယ္ယာေျမနဲ႔ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ ပံ့ပုိးေရးေကာ္မတီ ေတြ ဖြဲ႕စည္းလုိက္တယ္လို ့သိရပါတယ္။

အခုလိုေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႕စည္းရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လယ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္သူ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကိုရဲထင္ေက်ာ္ က အခုလို ေျပာျပပါတယ္။ Read more of this post

Advertisements